Dervishi Law Group, P.C Logo
Telefononi (718) 484-4757
Vlerësimi i rastit falas në dispozicion 24/7

Çfarë lloj dëmesh mund të mblidhen në një padi të gabuar për vdekje?

Padi për vdekje të gabuar New York City, NY Kur një person vdes për shkak të sjelljes së pamatur ose neglizhente të dikujt tjetër, familja e viktimës mund të ngrejë një padi për vdekje të gabuar kundër personit që është përgjegjës. Padia kërkon që dëmet t'i paguhen familjes së të ndjerit. Një padi për vdekje të gabuar është [...]

Çfarë dëmi mund të grumbullosh në një padi të gabuar për vdekje?

Padi për vdekje të gabuar New York, NY Kur një person vritet për shkak të sjelljes së pamatur ose neglizhente të dikujt tjetër, familja e viktimës mund të ngrejë një padi për vdekje të gabuar kundër personit që është përgjegjës. Padia për vdekje e gabuar përcakton dëmet që mund të mbledhin anëtarët e familjes së mbijetuar. Një padi për vdekje të gabuar është e zbatueshme [...]